contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

16 M. R. Štefánika
Martin, Žilinský kraj, 036 01
Slovakia

+421918287449

Tanečná škola pre všetkých. Vitajte v tanečnej škole PegaFun Dance Group. Sme tanečná škola, ktorá sa zameriava na tanečné štýly spoločenského a moderného tanca. Naša škola je vhodná pre všetky vekové kategórie od tých najmenších až po tých najstarších. Ponúkame Vám pravidelné tanečné kurzy a krúžky počas celého roka, mesačné rýchlokurzy, stredoškolské kurzy, svadobné lekcie, individuálne lekcie, latino pre ženy, kurzy pre dospelých, kurzy Pole Dance Martin. Súčasťou školy je fitness zóna FitArea Pegafun. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

PRIHLÁŠKA na POLE FITNESS

(dotknutá osoba)
Označte svoj záujem/Select your demand:
(platí pre nové kurzy od septembra 2019) (for all new courses from September 2019)
Označte všetky časy, kedy Vám kurz typu LEVEL vyhovuje/Mark all times, when the LEVEL course suits you:
(kurz prebieha vždy 1 x do týždňa v rovnakom čase) (the course runs once a week at the same time)
Súhlas so spracovaním osobných údajov/Consent to the processing of personal data: *
Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi PEGAFUN DANCE GROUP o. z., M. R. Štefánika 1019/16, 036 01 Martin, IČO: 42069777 so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefón za účelom spracovania prihlášky a spätnej komunikácie. Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
 

*povinné údaje/required data