contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

16 M. R. Štefánika
Martin, Žilinský kraj, 036 01
Slovakia

+421918287449

Tanečná škola pre všetkých. Vitajte v tanečnej škole PegaFun Dance Group. Sme tanečná škola, ktorá sa zameriava na tanečné štýly spoločenského a moderného tanca. Naša škola je vhodná pre všetky vekové kategórie od tých najmenších až po tých najstarších. Ponúkame Vám pravidelné tanečné kurzy a krúžky počas celého roka, mesačné rýchlokurzy, stredoškolské kurzy, svadobné lekcie, individuálne lekcie, latino pre ženy, kurzy pre dospelých, kurzy Pole Dance Martin. Súčasťou školy je fitness zóna FitArea Pegafun. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

27368391_939321872889423_1164099248069119705_o.jpg

POLE FITNESS KIDS MARTIN

Pole Fitness KIDS = Pole Dance KIDS

1565060031813.jpg

POLE FITNESS KIDS

Kurz POLE FITNESS (DANCE) KIDS je určený pre deti 7-14 rokov.

Lekcie POLE FITNESS KIDS sú zamerané na rozvoj kondície, posilnenie svalov, tréning flexibility a základy gymnastiky. Neoddeliteľnou súčasťou je efektívny strečing. Lekcie sú vedené tak, aby rešpektovali vek detí a viedli a motivovali ich zábavnou formou k pohybu. Lektorka prihliada na schopnosti a dosiahnutú úroveň zvládnutia jednotlivých prvkov individuálne u každého dieťaťa.

Inštruktor: Danielka - Linda Blahušiaková

Prihlásenie do krúžku je možné aj priebežne, počas roka v prípade, že je na krúžku voľné miesto. Krúžok prebieha raz týždenne vo Vami zvolenom čase. Po skúsenostiach z minulých sezón sme zaviedli mesačný poplatok i na tomto krúžku, členské sa uhrádza raz mesačne, bez ohľadu na chorobnosť. V prípade PN dlhšej ako 4 týždne s potvrdením od lekára, je možné členské zohľadniť.
Úhradou členského máte samozrejme prioritne nárok na miesto v krúžku, neuhradením členského, žiaľ miesto zaniká a posúva sa náhradníkom, ktorý čakajú na krúžok. Odhlásenie z krúžku je nutné oznámiť 2 týždne pred plánovaným ukončením.

NOVÉ TURNUSY od septembra 2020:

  • skupina 1 - pondelok 16:00

  • skupina 2 - pondelok 17:00

  • skupina 3 - streda 16:00

  • skupina 4 - streda 17:00

 

 

 

  • telefonicky: 0940 783 938