contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

16 M. R. Štefánika
Martin, Žilinský kraj, 036 01
Slovakia

+421918287449

Tanečná škola pre všetkých. Vitajte v tanečnej škole PegaFun Dance Group. Sme tanečná škola, ktorá sa zameriava na tanečné štýly spoločenského a moderného tanca. Naša škola je vhodná pre všetky vekové kategórie od tých najmenších až po tých najstarších. Ponúkame Vám pravidelné tanečné kurzy a krúžky počas celého roka, mesačné rýchlokurzy, stredoškolské kurzy, svadobné lekcie, individuálne lekcie, latino pre ženy, kurzy pre dospelých, kurzy Pole Dance Martin. Súčasťou školy je fitness zóna FitArea Pegafun. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

p pegafun jpg.jpg

MINI DANCE

Tanečný krúžok určený pre deti 3-4 rokov

IMG_0162.jpg


Máte pocit, že vaše dieťa má záujem o pohyb a tanec? Reaguje na hudbu pohybom? Nechajte rozvinúť jeho talent v tanečno – pohybovej prípravke. Počas nej zistíte, či viac inklinuje k spoločenskému tancu, modernému tancu, hip-hopu či baletu.

Výuka prebieha hravou a nenásilnou formou, aby detičky sa dobre cítili a chceli sa prirodzene v tanci rozvíjať. Do výuky sme zaradili hry, tancovanie na rôzne básničky a riekanky.  Deti sa naučia vnímať telo, koordinovať jednotlivé časti tela, orientovať sa v priestore, základy rytmiky, cítiť hudbu, muzikálnosti a kreativite.

Zo skúseností vieme, že dieťa, ktoré prejde základnou pohybovou prípravou, sa neskôr v špecializovaných krúžkoch spoločenského či moderného tanca ľahšie učí kroky, ovláda svoje telo a priestor, intenzívnejšie sa koncentruje a získa najlepšie predpoklady pre efektívne tancovanie.

LEKTOR: Simona Dókušová

KEDY: pondelok 17:00

Krúžok trvá 60 min. a koná sa 1x do týždňa podľa rozvrhu

Prihlásenie do krúžku je možné aj priebežne, počas roka v prípade, že je na krúžku voľné miesto. Krúžok prebieha raz týždenne. Po skúsenostiach z minulých sezón upozorňujeme, že členské sa uhrádza raz mesačne, bez ohľadu na chorobnosť. V prípade PN dlhšej ako 4 týždne s potvrdením od lekára, je možné členské zohľadniť.
Úhradou členského máte samozrejme prioritne nárok na miesto v krúžku, neuhradením členského, žiaľ miesto zaniká a posúva sa náhradníkom, ktorý čakajú na krúžok. Odhlásenie z krúžku je nutné oznámiť 2 týždne pred plánovaným ukončením.

ROZVRH (viac tu...)  CENNÍK (viac tu...)