contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

16 M. R. Štefánika
Martin, Žilinský kraj, 036 01
Slovakia

+421918287449

Tanečná škola pre všetkých. Vitajte v tanečnej škole PegaFun Dance Group. Sme tanečná škola, ktorá sa zameriava na tanečné štýly spoločenského a moderného tanca. Naša škola je vhodná pre všetky vekové kategórie od tých najmenších až po tých najstarších. Ponúkame Vám pravidelné tanečné kurzy a krúžky počas celého roka, mesačné rýchlokurzy, stredoškolské kurzy, svadobné lekcie, individuálne lekcie, latino pre ženy, kurzy pre dospelých, kurzy Pole Dance Martin. Súčasťou školy je fitness zóna FitArea Pegafun. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

DRAMATICKÝ KRÚŽOK

Dramatický krúžok  - pre deti od 7 rokov

Krúžok je určený deťom, ktoré majú záujem o divadlo, javiskový prejav, tanec, hudbu, spev a umenie ako také ….. stačí sa len zapísať.
Cieľom dramatických krúžkov je hravou a nenásilnou formou prostredníctvom metód dramatickej výchovy poskytnúť deťom možnosť osobnostného a umeleckého rozvoja.

Systematickými cvičeniami sú deti vedené k tomu, aby získali základy sebaistého vystupovania na verejnosti aj v každodennom živote.

Dramatický krúžok rozvíja ich fantáziu a predstavivosť. Rôznymi hrami, scénkami a cvičeniami sa pripravujú na menšie, ale i väčšie divadelné predstavenia, učia sa umeniu reči i ako vystupovať, či zabojovať s trémou. Určené pre všetky deti, ktorým nechýba sebavedomie, ale aj pre tie, ktoré bojujú so strachom, či trémou.

- hry a cvičenia rozvíjajúce uvoľnenie a schopnosť koncentrácie a prenášanie pozornosti,

- hry a cvičenia rozvíjajúce rytmické cítenie a dynamiku,

- hry a cvičenia, v ktorých sa prehlbuje zmyslové vnímanie vrátane priestorového vnímania a všestranne sa rozvíja schopnosť  objavovať seba samého i okolitý svet,

- hry a cvičenia, ktoré uvoľňujú predstavivosť, obrazotvornosť a fantáziu, rozvíjajú a upevňujú pamäť,

- hry a cvičenia prehlbujúce a obohacujúce pohybové zručnosti,

- hry a cvičenia rozvíjajúce pamäť, rečové zručnosti (kultúra a technika reči), predovšetkým schopnosti komunikovať slovom.

LEKTOR: Mgr.art Barbora Marcinová

KEDY: streda 17:00 hod. - prijímame prihlášky na otvorenie

ROZVRH (viac tu)  CENNÍK (viac tu)

  • telefonicky 0905 181 196

dramaticky.jpg